Word teamleider met een visie!

wo,aug 2016

Coaching, leiderschap en teambuilding: expertises die steeds meer aandacht krijgen maar ook meer om aandacht vragen. Vele organisaties spreken over een gebrek aan leiderschap. De afgelopen jaren is er binnen vele organisaties aardig bezuinigd op dit vlak. Dit heeft geleid tot bedrijfsculturen waarin men uitgaat van taakvolwassenheid. Zo is er de afgelopen jaren veel gedelegeerd waarbij verwacht werd dat er meer verantwoordelijkheid kon worden gedragen door medewerkers. Tijd om terug te gaan naar de kracht van getalenteerde teamleiders.

De stuurlui staan aan wal..

“Werknemers, die ontwikkelen zich vanzelf wel”. Dit uitgangspunt heeft de afgelopen jaren binnen diverse organisaties geresulteerd in een soort vacuüm waarin geen kant werd opgestuurd. Met als gevolg dat medewerkers zich vandaag de dag steeds vaker gedragen als professional en zich weinig laten vertellen. Op hetzelfde spreken deze medewerkers over een gebrek aan afspraken en een bepaalde stilstand binnen de organisatie. In een taakgerichte groep zonder leiderschap krijgt men namelijk automatisch behoefte aan feedback. Er ontstaat een gemis aan iemand die bemiddelt in een conflict en de vaardigheden bezit om structuur aan te brengen in meetings. Wanneer er binnen een organisatie niet aan deze medewerkersbehoefte wordt voldaan, krijgt een groep last van apathie: een gebrek aan motivatie en enthousiasme. Medewerkers worden stuurloos er is sprake van een gebrek aan focus en energie. Waar is de collega die ervoor zorgt dat de inspanningen zich op een punt richten? Wie zorgt ervoor dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt? Wie zorgt ervoor dat collega’s geen concurrentiestrijd met elkaar aangaan?

De praktijk laat zien dat organisaties met een gezonde prestatiecultuur en specifieke werkprocessen vragen om teamleiders. Zolang taakvolwassenheid en structuur belangrijk zijn binnen het team van een organisatie, is aanvoerderschap onmisbaar. Het is een voorwaarde om een gezond team te creëren. Leiderschap vormt de inspiratie, coördinatie en zorg waarmee een teamleider het verschil kan maken.

De artiest in evenwicht
Nu is het leiden van een team ongelofelijk uitdagend. Je wilt meebuigen en op hetzelfde moment strikt aangeven waar grenzen liggen. De collega’s in je team willen telkens iets anders: op het ene moment vraagt men om een richting, op het andere moment wilt een team ruimte. In je functie als teamleider wijzen al gauw alle vingers jouw kant op wanneer er klachten zijn. Toch kun jij op handen gedragen worden, zodra je de balans weet te vinden.

Een teamleider is een artiest in evenwicht: hij beleeft onenigheid en obstakels die vragen om genuanceerde bewegingen.

De obstakels:

1. Vrij van beperkingen: ieder team vraagt om specifieke ruimte. Een elftal op een voetbalveld krabt zich achter de oren zodra er geen belijning is: of men gaat geen kant op, of de spelers bespelen een speelveld dat veel groter is dan nodig. Probeer voor grenslijnen te zorgen die je spelers voldoende ruimte geven om innovatief en creatief te werken. Het is de kunst om in te grijpen zonder dat je team afhankelijk van je wordt en los te laten zonder dat er brand uitbreekt. Ga stap voor stap op zoek naar de kaders die passen en maak gebruik van je teamleden als gesprekspartner om de goede balans te vinden.

2. Een voor allen: de teamleider die meedenkt en meewerkt, levert niet alleen een bijdrage aan het uiteindelijke product. Hij creëert een sfeer waarin hij niet per se voorop loopt. De leider die een bijdrage levert en zijn handen vuil maakt wint respect. Anders om heeft ieder teamlid de taak om een teamleider zijn werk te laten doen. Accepteer dat je een manager of teamleider hebt. Het is iedereen gegund.

3. Groepsbelang: Iedereen die deel uitmaakt van de werknemerswereld is ermee bekend: de continue overwegingen die worden gemaakt tussen de waarde van een individuele collega en het belang van een team. Als team ben je samen verantwoordelijk voor één doel, maar lever je ieder een eigen bijdrage. Als teamleider weet je hier de balans te vinden. Af en toe ben je gesprekspartner in een aanvaring maar in de meeste gevallen heeft jouw team het vermogen om conflicten zelf op te lossen. Wanneer het eindresultaat per individu beoordeeld wordt, is het een lastigere situatie. In dat soort situaties is het vrij vanzelfsprekend om met één maat te meten. Toch kun je proberen om per persoon te kijken naar de manier waarop iemand een bijdrage kan leveren en persoonlijke afspraken met iedere collega te maken. Wanneer je team sterk is en jij degene bent die jaloezie kan inruilen voor bewondering van elkaars talent, ontstaat er bij iedereen draagvlak voor elkaars werkwijzen en beoordelingen.

4. Oordelen of coachen? Vaak is de leider van een team ook de persoon die evalueert en cijfers uitdeelt. Het ontwerpen van een bepaalde structuur is uitdagend omdat de een goede verstandhouding met de collega’s ook vraagt om zekerheid, open communicatie en een vertrouwde omgeving. Je hebt een leidersrol maar wilt niet continu als beoordelaar worden betiteld. Het is absoluut mogelijk om naast leider ook een rol te spelen als gelijke collega. Het is een uitdaging om degene met wie je een goede band hebt opgebouwd, wanneer nodig ook een beoordeling te kunnen geven die onder de maat is. Stel je voor, je maakt de keuze om dat soort feedback-momenten uit de weg te gaan. Gaat dat op ten duur niet zorgen voor een gebrek aan reflectie bij de betreffende collega? Missie geslaagd wanneer je weet te doseren. Met als goed gevolg dat je je coach voelt in plaats van beoordelaar of vriend.

“Manage” je talent

(Team)leider, de functie met de meeste uitdaging binnen een team. Je bent immers de leider maar mag niet continu de leiding nemen. Bovendien wordt er direct een beroep gedaan op je stuurkracht wanneer je je teveel afzijdig houdt. Het is de kunst om dagelijks om te gaan met complexe situaties en verbinding te creëren. Last but not least wordt er een beroep gedaan op je empathisch vermogen dat ervoor moet zorgen dat je je als leider ook kunt verplaatsen in een ander. Het is je doel vertrouwen te wekken als mens én als professional.

Nu zijn er momenten dat ook jij behoefte hebt aan vertrouwen en twijfels hebt over je competenties. Bedenk je dan: ook jij hebt een collega die graag ziet dat je bovenstaande uitdagingen aangaat. Ook jij hebt een leider. Besef jezelf: je hebt niet het talent om je functie perfect uit te voeren, je hebt de gave om het beste uit ieder talent binnen je team te halen.

Laatste nieuws