Copyright ContactCare

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ContactCare B.V.

Alle auteursrechten vallen onder de voorwaarden van het Internationaal Copyright en in het algemeen onder het Nederlands recht.